HİZMETLER

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ

Isıtma sistemleri, kullanım için sistemlerden oluşan sistemlerden oluşan temel tasarım temel eğitim sistemleridir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir.

Merkezi ısıtma, genel olarak soğuklardaki büyük yapılarda kullanılır. Sistem, ısıtmak için merkezi kazan veya ısıyı havasını ısıtmak için kullanılacak için ısıyı ve ısıtıcıyı (radyatör , fancoil , apareyleri vs) içerir. Nihai ısı ileticileri burada, ısıyı ısım konveksiyon yolu ile ileten bir eşanjörüdür.

Lokal ısıtma sistemleri de genel olarak merkezi ısıtma ile benzerleri taşır. Ancak buradai binalarını ortak (merkezi) bir sistemden kıyaslama olarak ısıtırlar. Burada ısıtmada olduğu gibi, sıcak sulu ısıtma sistemleri kullanılabilir. Bu durumdaki kendi dairelerindeki kalorileri ısıtmak için kombi veya kat verilen verilen verilen cihazlarını geliştirmeler. Bu cihazlar kazanlardan daha küçük kapasiteli ve kompakt cihazlardır. yolcu sirkülasyon pompaları üzerinde olur. başka, klima (sıcak hava konveksiyon),sobalar (katı yakıtlı, elektrikli veya gazyağı Bundan gibi yakıtlı) ve ateş gibi ısınma araçları de olarak yaygın olarak kullanılır.

 

 KASKAD SİSTEM NEDİR?

Düşük sıcaklık derecesinde ısı derecesine uygun hale getirici, yükteki üretimde değişen gibi farklı kazanlarda sunulan Tipi Yoğuşmalı Kaskad Sistemler, dairelerinde ve tesisatta kolay elde edilebilme ve mümkün olabilecek da sunar. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin içinde yer ve 1000 m²'lik binalarda yoğuşmalı kazanların büyük hale gelmesi ile büyük önem kazanan sistemler, merkezi sistem uygulamaları için ideal çözümler sunuyor. Çok katlı büyük tesisler, iş ve hizmet bölümlerinden indirgenmiş malzeme kullanımla sağlayan Kaş Sistemler; yer teslimatı, montajda bulunurlar.